e-kursus  –  Psühholoogilist traumat arvestav praktika

 Kursus on kõigile huvilistele tasuta kättesaadav, eelkõige on õppematerjal suunatud traumeerivate sündmuste ja traumakogemusega inimestega lähedalt kokkupuutuvatele inimestele ja organisatsioonidele.

E-kursuse loomist rahastati Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismide programmperioodi 2014-2021 kahepoolsete suhete fondi raames ellu viidava projekti „Creating a comprehensive trauma training programme for Estonia with special attention on the war in Ukraine and its refugee crisis“ vahenditest. Video produktsioon: TOKTOK

Kuidas märgata ja mõista psühholoogilise trauma väljendumist endas ja teistes?

Ükskõik millise kogemuse mõju mõistmine on keeruline. Veelgi keerulisem võib olla mõista selliseid raskeid ja kahjustavaid kogemusi, mille mõjuga toime tulemine saab osutuda katsumuseks omaette ja vajada meie ümber olevate inimestelt veelgi sügavamat ja teadlikumat mõistmist. Oma isiklikke kogemusi ja mõtteid psühholoogilisest traumast olid valmis jagama kogemusnõustajad ja abistavad praktikud, kes igaüks omal moel sellega igapäevaselt kokku puutuvad.

Videos esitatud mõtted on kõigi isiklikud seisukohad.

Aitäh teile:

– Liia Kilp, Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri kriminaalbüroo lastekaitsegrupi juht;

– Tuuli Võsa, kaugnõustamistiimi hingehoiu nõustaja, Sotsiaalkindlustusamet;

– Laura Ombler, Eesti Pagulasabi vaimse tervise programmi juht;

– Liisa Paavel, kriisireguleerimisosakonna valmisolekutalituse tiimijuht, Sotsiaalkindlustusamet

– Kogemusnõustajate Koja kogemusnõustajad:

Kätlin Madis, Geir Väinsaar ja Marika Kasemägi

Kuidas psühholoogilist traumat paremini mõista ja sellega arvestada?

Traumat arvestava praktika põhimõtted kirjeldavad seda, mida traumat kogenud inimesed taastumiseks enim vajavad. Küsisime, kuidas mäletavad ja kirjeldavad oma traumast tulenevaid vajadusi kogemusnõustajad ning mil viisil toimib traumaga arvestamine töös, kus igapäevaselt traumat kogenud inimestega kokku puututakse.

Video sisuplaan 

0:00 Sissejuhatus

0:52 Miks on oluline traumat teadvustada

3:58 Mida vajab traumakogemusega inimene?

6:44 Millised on väljakutsed

11:09 Kuus traumateadlikkuse põhimõtet

13:50 Kuidas juba täna oma tööd traumaga arvestada?

16:09 Kuidas töö sind mõjutab ja mida enesehoiuks ja vastupidavuse suurendamiseks teha?

Kolm traumakogemuse lugu

Traumakogemused on isiklikud, erinevad, subjektiivsed. Oma kogemuslugu olid valmis jagama kolm inimest, kelle jaoks nende isiklikud valusad kogemused olid tõukeks kogemusnõustajana teiste toetama asumiseks. Siin on Geiri, Marika ja Kätlini lood.

Tähelepanu! Video sisaldab detaile, mis võivad mõjuda teemade osas tundlikule vaatajale häirivalt.

Video sisuplaan

0:00 Sissejuhatus

1:30 Kätlin tutvustus

1:47 Geiri lugu

4:06 Marika lugu

5:37 Kätlini lugu

13:55 Kätlini vaimne tervis

17:23 Kätlin ja väsimus

10:21 Kuidas kogetud trauma sinu heaolu mõjutas?

Millised on erinevad trauma tüübid?

Traumakogemus võib viia erinevate traumatüüpide kujunemiseni sõltuvalt sellest, kellega ja millal see juhtub, kui palju on parasjagu toimetulemiseks ressursse ning millistes tingimustes kõik aset leiab. Selles videos kirjeldab psühholoogilise toe ekspert Kaia Kastepõld-Tõrs lähemalt, mil moel trauma tüübid omavahel erinevad ja kuidas mõjutavad nii sündmuse laad kui laiem ühiskondlik kontekst inimese reaktsiooni traumeerivale sündmusele.

Video sisuplaan…

0:00 Sissejuhatus

0:40 I tüüp – üksiktrauma

1:40 II tüüp – komplekstrauma

2:20 Sündmuse laad

3:13 Arengutrauma

4:17 Traumat mõjutav laiem kontekst