PRIVAATSUSTINGIMUSED

Kliendi isikuandmete vastutav töötleja on Naeratus OÜ, registrikood 12312398, aadress Mähe tee 25B-23, 11912, Tallinn ja e-kiri kirjuta@positiivsemelu.ee

Isikuandmed on andmed, mida Naeartus OÜ kogub üksikisiku tuvastamiseks või temaga ühenduse võtmiseks.

Milliseid isikuandmeid töödeldakse, kogutakse:

  • Kontaktandmed (teie nimi, telefoninumber ja e-posti aadress);
  • nõustamislood ja osutatud teenustest;
  • andmed, mis on vajalikud raamatupidamises (ostuajalugu);
  • klienditoe andmed.

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse ja kogutakse:

  • tuletada teile meelde lähenevat vastuvõtuaega
  • teavitada ootamatutest muudatustest
  • arve tasumisega seotud küsimustes

Isikuandmete kaitse:

Naeratus OÜ rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivseid, tehnilisi ja füüsilisi meetmeid) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Isikuandmeid kasutatakse kliendi broneeringute haldamiseks ja teenuste osutamiseks.

Pangakonto numbrit kasutatakse kliendi maksete haldamiseks ja vajadusel tagasimakseteks.

Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada teenuste osutamise seoduvaid küsimusi (klienditugi).

 

 Õiguslik alus:

Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

 

Turvalisus ja andmetele ligipääs:

Kogemusteenuse kaudu saadud kliendi isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalse infona.

Isikuandmeid hoitakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil.

Juurdepääs isikuandmetele on kogemusteenuse pakkuja töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada muresid või küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Maksete teostamiseks kasutatakse koostööpartnerit Montonio.

Säilitamine

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

 

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Veebisaiti kasutama asudes olete käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kõiki kasutajaid.

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (kontaktandmed allpool). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

Kontakt

Naeratus OÜ
e-mail: info@naeratus.ee